Welkom bij Fifty-One Club Dendermonde. Als een van de oudste serviceclubs in de Ros Beiaardstad zetten wij ons in voor goede doelen in de Denderregio. Het grote publiek kent ons als organisator van de jaarlijkse maatjesavond in Hangar 43 – in enkele jaren tijd uitgegroeid tot een van de meest in het oog springende evenementen in Dendermonde. Maar uiteraard doet Fifty-One Club Dendermonde (FOCD) nog veel méér dan dat.

Samen eten is olie voor de vriendschap

Tweewekelijks komen wij samen in clublokaal Het Vaderland voor een statutaire vergadering en diner – want zoals Felix Timmermans al wist: “Samen eten is olie voor de vriendschap.” Naast fondsenwerving ten bate van de gemeenschap staat inderdaad kameraadschap centraal. Via deze website verneemt u meer over onze werking en onze leden.

Contacteer 51 Dendermonde